WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

   Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.   Dz. U. z 2018 r. poz. 9 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 pkt 2g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

 

L.p.

Firma (nazwa) albo imię i nazwisko
beneficjenta pomocy

1.

Restauracja-Hotel DOWHAŃ Jadwiga Dowhań 

2.

Dom Weselny „ANNA” Anna Grabińska 

3.

Zakład Fryzjerski Liana Gwizdała 

4.

Zakład Fryzjerski „BEATA” Beata Dudzik 

5.

F. H. U. Monika Malinowska 

6.

Zakład Handlowo-Usługowy Nogalski Maciej  

7.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Kazimierz Jackowski  

8.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ŚMIGER” Zygmunt Śmigerski 

9.

Zakład Handlowo-Usługowy Karol Pamuła 

10.

„JAR-DREW” Krzysztof Jankowiak  

11.

Instalatorstwo Elektryczne T. Mazurczak, S., Fiertek sp. jawna