Burmistrz Nowego ogłasza, że przygotowany został projekt aktualizacji  Programu Rewitalizacji Gminy Nowe na lata 2017-2020.  Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z Projektem Programu i zgłoszenie swoich uwag do dnia 10 sierpnia  2018 roku.   Uwagi należy  składać na załączonym formularzu w formie elektronicznej na adres mailowy  nowe@gminanowe.pl oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem. Ostatnim dniem składania uwag  jest 10 sierpnia 2018 roku.