obrazek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pn.

 

„Budowa targowiska gminnego w miejscowości  Nowe.”

 

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-

 

Zadanie realizowane jest w miejscowości Nowe.

 

Wskaźniki zadania:

- budowa targowiska – 1 obiekt

 

Umowę zawarto  w dniu 16 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  Wartość projektu ogółem   1 950 780,00zł, kwota dofinansowania   992 307,00 złotych.

 

obrazek

obrazek