obrazek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Gospodarka wodno - ściekowa” pn.

 

„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi.”

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach operacji „Gospodarka wodno- ściekowa” poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii., w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-

 

Zadanie realizowane jest w miejscowościach Zdrojewo, Gajewo i Górnych Morgach.

 

Wskaźniki zadania:

- zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę (wodociąg) – 5,639 km;

- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2 sztuki.

 

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu  6 lipca 2017r.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  22 czerwca 2018r. został podpisany aneks do tej umowy, na podstawie którego dofinansowanie  wynosi 379 690,00zł. Całkowity koszt projektu to 765 381,75 zł. 

 

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEL – KAN” Sp. z o.o., ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz.

 

obrazek