Uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia

 

Podstawa prawna

art. 79 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.).

 

Wymagane dokumenty

- dowody osobiste rodziców (do wglądu)

- jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wymagana jest jego osobista zgoda na uznanie oraz

  dokument tożsamości do wglądu

 

Opłaty

nie pobiera się

 

Termin załatwiania sprawy

od ręki

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34.