WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 roku.
Podstawa prawna:  art. 37 ust.1  pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 24 września 2009 r. (jedn. tekst Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)

 

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa firmy

Umorzenie podatku w zł

Odroczenie podatku w zł

Rozłożenie na raty podatku

w zł

Przyczyna

 

1

 Badziong  Hanna

556,00  

 

ważny interes podatnika

2

 Strehlau Marek

1116,00   

 

ważny interes podatnika

3

Gminna Przychodnia

4398,00  

 

ważny interes podatnika

4

 Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”    

14552,00

 

ważny interes podatnika

5

Zbożny Michał

2482,00

 

ważny interes podatnika

6

Kowalski Jerzy

1204,00     

 

ważny interes podatnika

7

Zakłady Elektroniczne

Spółdzielnia Inwalidów

14918,00

  

ważny interes podatnika

8

Gołyńska Hanna

 

723,00 

 

ważny interes podatnika

9

 

 

 Wiśniewska Ewa

 

5908,40  

 

ważny interes podatnika