MIESIĘCZNE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

·         34,00 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny

Uwaga: Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00zł od osoby miesięcznie.

 

INFORMACJA

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wprowadza się nowy numer rachunku bankowego do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kolejne wpłaty prosimy kierować na poniższy numer konta Urzędu Gminy Nowe:

26 8173 0005 2001 0000 0303 0034