WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

 

   Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 pkt 2g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

 

L.p.

Firma (nazwa) albo imię i nazwisko
beneficjenta pomocy

1.

Restauracja-Hotel DOWHAŃ

Jadwiga Dowhań

2.

Zakład Fryzjerski Damsko-Męski „JUSTYNA”

Justyna Kopińska

3.

Hurt-Detal „ROLNIK” Bernard Gryczka

4.

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego

D. i H. Sworowscy s.c.

5.

Danuta Tucholska

6.

Sklep Maraton

Katarzyna Jesiołkiewicz

7.

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

8.

Mechanika Pojazdowa
Wojciech Johannsen

9.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Janusz Bieliński

10.

Salon Fryzjerski

„Nicol” Anna Pietrzyk

11.

Zakład Handlowo-Usługowy

Maciej Nogalski

12.

Zakład Handlowo-Usługowy

„AUTO-SERVICE”

Marcin Siudek

13.

Przedsiębiorstwo AWIX-OIL

Andrzej Kończalski

14.

Hotele-Restauracje Jan Grabiński, Magdalena Dzikowska, Małgorzata Hermańska s.c.

15.

FUH APAT Andrzej Paczkowski

16.

Blacharstwo, Lakiernictwo, Mechanika Pojazdowa

Grzegorz Sosnowski

17.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.