ZB.524.3.2018.ZL                                                                                Nowe 24.01.2018r.

 

 

                                                                                  Organizacje Pozarządowe

 

 

Informuję, że 24 stycznia 2018  roku, zarządzeniem nr 243/2018 Burmistrza Nowego,  ogłoszony  został otwarty konkurs ofert nr  4/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia  w 2018 roku.  Ogłoszenie konkursowe i regulamin konkursu  stanowi załącznik do wymienionego zarządzenia. 

                                              

                                                                                    Zbigniew Lorkowski

                                                                                  Zastępca Burmistrza Nowego