ZB.524.1.2018.ZL                                                                                Nowe 24.01.2018r.

 

 

                                                                                  Organizacje Pozarządowe

 

 

Informuję, że  24 stycznia  2018  roku, zarządzeniem nr 241/2018 Burmistrza Nowego,  ogłoszony  został otwarty konkurs ofert nr  2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku.  Ogłoszenie konkursowe i regulamin konkursu  stanowi załącznik do wymienionego zarządzenia. 

                                              

                                                                                    Zbigniew Lorkowski

                                                                                  Zastępca Burmistrza Nowego