W dniach 10.08.2017 -11.10.2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy Nowe według ramowej tematyki kontroli. Okres objęty kontrolą: 2016 r.