Burmistrz Nowego składa wszystkim mieszkańcom Gminy Nowe serdeczne podziękowanie za poświęcony czas i uwagi, które przyczyniły się do powstania Programu Rewitalizacji Gminy Nowe na lata 2017-2020. Proszę o zapoznanie się z projektem Programu.