WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 roku.
Podstawa prawna:  art. 37 ust.1  pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 24 września 2009 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)

 

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa firmy

Umorzenie podatku w zł

Odroczenie podatku w zł

Rozłożenie na raty podatku

w zł

Przyczyna

 

 

1

Jasiak Gabriela

1233,72 

 

ważny interes podatnika

 

2

Kowalska Teodora

730,00 

 

ważny interes podatnika

 

3

Badziong  Hanna

556,00 

 

ważny interes podatnika

 

4

Sławiński Marek

   8566,00-

odsetki

 

ważny interes podatnika

 

5

Kozłowski Andrzej

 13500,00-

odsetki

 

ważny interes podatnika

 

6

Strehlau Marek

   1116,00 

 

ważny interes podatnika

 

7

Wiśniewska Ewa

 

7949,20 

ważny interes podatnika

 

8

Gminna Przychodnia

   4410,00

 

 

ważny interes podatnika

 

9

 

 

Pawelczyk Maria

    637,00

 

 

ważny interes podatnika

 

10

 

 

Kowalski Jerzy

  1118,50

 

 

ważny interes podatnika

 

11

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”    

 

14496,00

 

52728,40 

ważny interes podatnika

 

12

Zbożny Michał

  2481,90

 

 

ważny interes podatnika

 

13

Baniecki Marian

1601,00

 

 

ważny interes podatnika

14

Kownacki Leszek

541,00

 

 

ważny interes podatnika