Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji .

 

Konsultacje przeprowadzone są na podstawie  Zarządzenia nr 194/2017 Burmistrza Nowego z dnia 22 maja 2017  roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji

 

Przedmiotem konsultacji są: projekt diagnozy oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego, wypracowanie propozycji działań rewitalizacyjnych  na obszarach rewitalizacji.

 

Konsultacje odbywać się będą od dnia 30 maja do 5 czerwca 2017r. skierowane są do mieszkańców gminy Nowe.

 

Konsultacje przeprowadza się w  formie publikacji  projektu diagnozy oraz wyznaczenia obszaru zdegradowanego w internecie na stronie www.gminanowe.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej  oraz  ankiet, w tym ankiet internetowych.   Ankiety będą dostępne na stoiskach konsultacyjnych, w dniach 30 maja w godzinach 15:00 – 17:30 na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Rychławie oraz 4 czerwca w godzinach od 16:00 – 18:00 w Amfiteatrze w Nowem. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych będą mogły pobrać ankiety ze strony internetowej www.gminanowe.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Rewitalizacja.

 

Wypełnione ankiety należy składać 30 maja oraz 4 czerwca 2017r. na   stoiskach konsultacyjnych, po tym terminie do  Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem. Ankiety można również przesyłać na adres mailowy nowe@gminanowe.pl.  Ostatnim dniem składania i przesyłana ankiet jest 5 czerwiec  2017 rok.

Burmistrz Nowego

                                                                                                                 Czesław Woliński