obrazek

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji .

 

Konsultacje przeprowadzone są na podstawie Zarządzenia nr 155/2016 Burmistrza Nowego z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji

 

Przedmiotem konsultacji jest identyfikacja zjawisk kryzysowych oraz oczekiwań mieszkańców co do kierunków rewitalizacji na terenie miasta i gminy Nowe.

 

Konsultacje odbywać się będą od dnia 17 do 29 grudnia 2016, skierowane są do  mieszkańców gminy Nowe.

Konsultacje przeprowadza się w  formie ankiet, w tym ankiet internetowych.  Ankiety będą dostępne na stoisku konsultacyjnym, w dniu 17 grudnia 2016 r., w godzinach 9 – 12,  na placu targowym w Nowem. Pobrać je będzie można także ze strony internetowej www.gminanowe.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Rewitalizacja.

 

Wypełnione ankiety należy składać 17 grudnia 2016 roku w  stoisku konsultacyjnym, po tym terminie do  Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem. Ankiety można również przesyłać na adres mailowy nowe@gminanowe.pl.  Ostatnim dniem składania i przesyłana ankiet jest 29 grudzień 2016 rok.

 

 

Przewodniczący Zespołu ds. przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Nowe

                                                                                                                      Roman Gużyński