obrazek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

„Przebudowa drogi gminnej

mająca na celu wparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury drogowej, która zagwarantuje spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego. Aby było to możliwe konieczna jest przebudowa drogi Gajewo Zabudowania- Osiny- Głodowo o długości 2561 metrów. Droga ta jest kluczowa pod względem społecznym jak i gospodarczym dla mieszkańców oraz turystów.

 

Operacja jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

 

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A ul. Pomorska 26a 83-200 Starogard Gdański.

 

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 598 448,30 zł brutto, z czego 63,63 % tj. 380 792,00 zł stanowi kwotę przyznanej pomocy w ramach w/w działania.

obrazek

obrazek