Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Nowe jest Agnieszka Stawicka.

Kontakt: inspektor@cbi24.pl