Data złożenia petycji

Skan petycji

Zgoda na podanie danych podmiotu wnoszącego

Zasięgane opinie

Przewidywany termin załatwienia

Sposób załatwienia

11.03.2016 r.

petycja

brak

brak

10.06.2016 r.

pozytywnie

17.03.2016 r.

petycja

brak

brak

16.03.2016 r.

negatywnie

13.04.2016 r.

petycja

brak

brak

12.07.2016 r.

pozytywnie

27.06.2016 r.

petycja

brak

brak

27.09.2016 r.

pozytywnie

28.10.2016 r.

petycja

brak

brak

27.11.2016 r.

negatywnie

23.01.2017 r.

petycja

brak

brak

22.04.2017 r.

negatywnie

08.02.2017 r.

petycja

jest zgoda

brak

07.04.2017 r.

pozytywnie

08.05.2017 r.

petycja

brak

brak

08.08.2017 r.

negatywnie

14.08.2018 r.

 

jest zgoda

brak

13.09.2018 r.

pozytywnie

11.09.2018 r.

 

jest zgoda

brak

10.10.2019 r.

pozytywnie

22.05.2019 r.

 

jest zgoda

brak

21.05.2019 r.

pozytywnie

09.07.2019 r.

 

jest zgoda

brak

08.08.2019 r.

pozytywnie

02.12.2019 r.

petycja

jest zgoda

brak

01.01.2020 r.

pkt 1 nie uwzględniono, pkt 2-17 przekazano do Rady Ministrów

06.12.2019 r.

petycja

jest zgoda

brak

05.01.2020 r.

nie uwzględniono w całości

21.03.2020 r.

petycja

 

 

 

 

03.04.2020 r.

petycja

 

 

 

 

31.05.2020 r.

petycja

jest zgoda

tak

30.08.2020 r.

uwzględniono w części

03.08.2020 r.

petycja

 

 

 

 

07.08.2020 r.

petycja

 

 

 

 

30.09.2020 r.

petycja