INFORMACJA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

 

Dokument wymagany przez notariusza przy sprzedaży działek oraz przy wniosku składanym w Starostwie Powiatowym w Świecie o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Osoba zainteresowana składa pisemny zawierający nr działki  i położenie dla której ma być podana informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów miasta  Nowe- dla których jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego.

Opłata skarbowa:
         
                      1) od wypisu 
                             a) do 5 stron             30,00 zł

                             b) powyżej 5 stron     50,00 zł

                       2) od wyrysu:
                             a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część 
                                 odpowiadającą stronie formatu A4:      20,00 zł

Podstawa prawna:                
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej część I pkt.51 (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)Opłatę można również wnosić na konto Urzędu Gminy Nowe:

    

Nazwa i  adres banku: Bank Spółdzielczy w Nowem, ul. Bydgoska 12, 86 – 170 Nowe

Nr rachunku: 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002