Podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86 – 170 Nowe

 

 

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Nowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Gdzie się znajduje się PSZOK?

PSZOK mieści się na Składowisku Odpadów Milewo – Twarda Góra, jest czynny:

jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 i w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

 

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK mieszkańcy Gminy Nowe mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady problemowe, w szczególności zaś:

1.     szkło białe i kolorowe (bez szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, luster itp.)

2.     tworzywa sztuczne (tzw. Plastik), w tym typu PET, PP, butelki po napojach;

3.     metal, w tym puszki;

4.     papier, tektura (w tym gazety, czasopisma);

5.     opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, napojach, sokach);

6.     tekstylia, odzież (w tym ubrania i obuwie);

7.     odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone;

8.     przeterminowane leki i chemikalia;

9.     zużyte baterie i akumulatory;

10.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11.  odpady wielkogabarytowe, w tym meble,

12.  odpady budowlane i rozbiórkowe;

13.  zużyte opony od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

 

UWAGA: Powyższych odpadów nie należy zostawiać przed posesją ani mieszać z odpadami wrzucanymi do pojemników.

 

Aby zostawić odpady w PSZOK wystarczy okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Nowe (dowód osobisty, paszport, nakaz płatniczy itp.).

 

Dodatkowo na terenie Ciepłowni przy ul. Wiatracznej w Nowem otwarty jest „mały” PSZOK, w którym można oddawać:                  1. przeterminowane leki i chemikalia;

2.   zużyte baterie i akumulatory;

3.   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – małe AGD;

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Nowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Gdzie się znajduje się PSZOK?

PSZOK mieści się na Składowisku Odpadów Milewo – Twarda Góra, jest czynny:

jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 i w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

 

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK mieszkańcy Gminy Nowe mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady problemowe, w szczególności zaś:

1.     szkło białe i kolorowe (bez szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, luster itp.)

2.     tworzywa sztuczne (tzw. Plastik), w tym typu PET, PP, butelki po napojach;

3.     metal, w tym puszki;

4.     papier, tektura (w tym gazety, czasopisma);

5.     opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, napojach, sokach);

6.     tekstylia, odzież (w tym ubrania i obuwie);

7.     odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone;

8.     przeterminowane leki i chemikalia;

9.     zużyte baterie i akumulatory;

10.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11.  odpady wielkogabarytowe, w tym meble,

12.  odpady budowlane i rozbiórkowe;

13.  zużyte opony od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

 

UWAGA: Powyższych odpadów nie należy zostawiać przed posesją ani mieszać z odpadami wrzucanymi do pojemników.

 

Aby zostawić odpady w PSZOK wystarczy okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Nowe (dowód osobisty, paszport, nakaz płatniczy itp.).

 

Dodatkowo na terenie Ciepłowni przy ul. Wiatracznej w Nowem otwarty jest „mały” PSZOK, w którym można oddawać:                  1. przeterminowane leki i chemikalia;

2.     zużyte baterie i akumulatory;

3.     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – małe AGD;

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

yjmuje odpadów zmieszanych.