POZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 

 

Należy wystąpić z pisemnym wnioskiem  określającym rozmiary tablicy informacyjnej, wskazującym lokalizację i czas zajęcia pasa drogowego.

 

Opłaty z tytułu zajęcia chodnika przy remoncie elewacji , remontu dachu , ustawienia reklamy itp. pobiera się na podstawie uchwały  Nr    XVI/113 /2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic miejskich i dróg gminnych na terenie gminy Nowe na  cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 21 marca 1995 r o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 art. 40 )