USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

 

Wymagane dokumenty1. Osoby fizyczne - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu.

2. Osoby prawne - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Miejsce złożenia zgłoszenia lub wniosku


Urząd Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5, sekretariat, tel. 33 37 210, 33 37 250.

Inne informacje

www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewien