NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Od 1 stycznia 2019 roku REJESTRACJA przed wizytą u prawnika JEST OBOWIĄZKOWA. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można zgłosić:

przez internet na stronie:

                  www.csw.pl/pomoc-prawna/

                  lub telefonicznie pod nr tel. +48 52 56 83 333

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

- kobiecie, która jest w ciąży, poza kolejnością,

- osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz
  osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
  2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie

  nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków

  porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod

  wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Pomoc obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach
  lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem;

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
  w toczącym się postępowaniu;

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
  patentowego w postępowaniu.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do jej prowadzenia.

 

Dla osób borykających się z problemami zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego wprowadzono nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Obejmuje ono poinformowanie osoby korzystającej
z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Na terenie powiatu świeckiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punktach umiejscowionych w gminach: Drzycim i Bukowiec.

Osoby zainteresowane powinny rejestrować się do tych dwóch punktów.

 

Lokalizacja punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa zawodowego na terenie powiatu świeckiego

 

Nr punktu

Miejscowość

Adres

Dni tygodnia

Godziny

Przez kogo udzielana jest pomoc

I

Świecie

ul. Wojska Polskiego 173

 

poniedziałek

8:00 - 12:00

adwokat

wtorek

14:00-18:00

radca prawny

środa

8:00 - 12:00

adwokat

czwartek

14:00-18:00

radca prawny

piątek

8:00 - 12:00

radca prawny

II

1

Warlubie

ul. Dworcowa 15,

pok. nr 2

poniedziałek

9:00 - 13:00

adwokat

środa

9:00 - 13:00

radca prawny

2

Nowe

Pl. Św. Rocha 5,

(zamiejscowy punky informacyjno-podawczy Wydziału Komunikacji i Dróg w Nowem)

wtorek

13:00-17:00

adwokat

czwartek

14:00 - 18:00

radca prawny

3

Dragacz

Urząd Gminy

(część B) pok. nr 11

piątek

14:00-18:00

adwokat

III

1

Jeżewo

ul. Świecka 12

poniedziałek

9:00 – 13:00

adwokat

wtorek

10:00-14:00

2

Lniano

ul. Wyzwolenia 9

środa

08:00-12:00

magister prawa

3

Osie

ul. Dworcowa 6

czwartek

8:00-12:000

adwokat

4

Drzycim

ul. Młyńska 10

piątek

8:00 – 12:00

doradca obywatelski

IV

1

Bukowiec

ul. Dworcowa 7

środa

10:00-14:00

magister prawa

doradca obywatelski

piątek

13:00-17:00

2

Pruszcz

ul. Sportowa 1

wtorek

9:00 – 13:00

radca prawny

czwartek

13:00-17:00

3

Świekatowo

ul. Dworcowa 20A

poniedziałek

10:00-14:00

radca prawny