W dniach 19.11 – 01.12.2015 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził czynności w zakresie audytu  gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, dotyczące projektu Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012.

W czasie kontroli badano wszystkie dokumenty dotyczące realizacji w/w projektu.