W dniach 25-28.09.2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski przeprowadził kontrolę Rady Miejskiej w Nowem w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków. Kontrola została zrealizowana przez kontrolera Wydziału Kontroli i Nadzoru Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrolą objęto okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień  i nieprawidłowości. Działalność kontrolowana oceniona została pozytywnie.