PODATEK LEŚNY

Stawka średniej ceny sprzedaży drewna, ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. nie uległa obniżeniu.

Stawka lokalna podatku leśnego wynosi:

- za1 ha fizyczny lasu – 43,3048 zł