PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Określono następujące wysokości stawek w  podatku na 2022 r.:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 702,00 zł ,
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie    - 988 ,00 zł ,
c) powyżej 9 ton , nie większej niż 12 ton- 1269,00 zł ,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

     za równoważne :
a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej :
          - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 13 ton  - 1552,00 zł ,
          - równej lub wyższej niż 13 ton , a mniejszej niż 14 ton - 1621,00 zł ,
          - równej lub wyższej niż 14 ton , a mniejszej niż 15 ton - 1689,00 zł ,
          - równej lub wyższej niż 15 ton                                    - 1763,00 zł ,

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej : 
         - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 17 ton - 1621,00 zł, 
         - równej lub wyższej niż 17 ton , a mniejszej niż 19 ton - 1689,00 zł , 
         - równej lub wyższej niż 19 ton , a mniejszej niż 21 ton - 1763,00 zł , 
         - równej lub wyższej niż 21 ton , a mniejszej niż 23 ton - 1833,00 zł , 
         - równej lub wyższej niż 23 ton , a mniejszej niż 25 ton - 2065,00 zł , 
         - równej lub wyższej niż 25 ton :                                 - 2112,00 zł ,

c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej :
        - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton - 2112,00 zł ,
        - równej lub wyższej niż 25 ton , a mniejszej niż 27 ton - 2184,00 zł ,
        - równej lub wyższej niż 27 ton , a mniejszej niż 29 ton - 2352,00 zł ,
        - równej lub wyższej niż 29 ton , a mniejszej niż 31 ton - 2466,00 zł ,
        - równej lub wyższej niż 31 ton                                    - 2675,00 zł ,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne :

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej : 
      - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 13 ton - 1689,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 13 ton , a mniejszej niż 14 ton - 1833,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 14 ton , a mniejszej niż 15 ton - 1970,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 15 ton                                    - 2112,00 zł ,


b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej :
      - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 17 ton - 1833,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 17 ton , a mniejszej niż 19 ton - 1902,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 19 ton , a mniejszej niż 21 ton - 1970,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 21 ton , a mniejszej niż 23 ton - 2044,00 zł , 
      - równej lub wyższej niż 23 ton , a mniejszej niż 25 ton - 2141,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 25 ton :                                  - 2537 ,00 zł ,

c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej :
      - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton - 2327,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 25 ton , a mniejszej niż 27 ton - 2466,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 27 ton , a mniejszej niż 29 ton - 2607,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 29 ton , a mniejszej niż 31 ton - 3205,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 31 ton                                     -3316,00 zł ,

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

    przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 7 ton :  - 1129,00 zł ,
b) od 7 ton i poniżej 12 ton :     - 1410,00 zł ,

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

     z przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne :
a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton - 1689,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton - 1833,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton - 1902,00zł ,
     - równej lub wyższej niż 31 ton :                              - 2112,00 zł ,

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej : 
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton -  2258,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 40 ton                                 - 2675,00 zł ,


6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

     przyczepą , z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczny :

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton - 1970,00zł ,
     - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton - 2044,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton - 2112,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 31 ton                                 - 2563,00 zł ,

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton - 2412,00zł ,
     - równej lub wyższej niż 40 ton                                   -3316,00 zł ,

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

    całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

    prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 424,00 zł,

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

    równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

    podatnika podatku  rolnego

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :
      - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton - 493,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszą niż 25 ton - 562,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 25 ton:                              - 708,00 zł ,

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 28 ton - 634,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszą niż 33 ton - 860,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszą niż 38 ton -1190,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 38 ton :                             -1612,00 zł ,

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym:
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 38 ton - 1057,00 zł , 
     - równej lub wyższej niż 38 ton :                               -1319,00 zł ,
9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne

     z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku

     rolnego :

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton - 562,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszą niż 25 ton - 634,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 25 ton                                - 846,00 zł ,

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 28 ton - 775,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszą niż 33 ton -1197,00 zł , 
     - równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszą niż 38 ton -1806,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 38 ton                                -2379,00 zł ,

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 38 ton : - 1319,00 zł , 
     - równej lub wyższej niż 38 ton                                  - 1793,00 zł ,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsca                  -1129,00 zł ,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca    - 2112,00 zł ,