W terminie 7 listopada 2014 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę w zakresie zadań dotyczących prowadzenia ewidencji ludności oraz udostępniania danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych