W terminie 04.04.2005 – 31.05.2005 w Urzędzie Gminy w Nowem przeprowadzono kontrolę przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. Przedmiotem kontroli była prawidłowość sprzedaży przez gminę Nowe nieruchomości w Milewie oraz udzielenia poręczeń kredytu zaciągniętego przez nabywcę tej nieruchomości.