W dniu 5 sierpnia 2014 r. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy Nowe. Tematem kontroli była realizacja zadań związanych z rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk. Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.