W dniu 28 sierpnia 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu przeprowadził kontrolę porozumienia zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu, a Gminą Nowe dotyczącego prac społecznie użytecznych.

Przedmiotem kontroli było:   

- sposób realizacji warunków realizacji,

- bhp, rodzaj prac, miejsce ich wykonywania,

- ewidencja pracy, przestrzeganie czasu pracy,

- naliczanie świadczenia.