W dniu 22 lutego 2005 r. przedstawiciel Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego.
Kontrola dotyczyła praktycznego stosowania obowiązujących w Urzędzie Gminy przepisów kancelaryjnych i archiwalnych oraz stanu zabezpieczenia i zachowania materiałów archiwalnych.
W trakcie kontroli stwierdzono, że protokoły z sesji Rady nie są oprawione trwale.
Zalecono całość protokołów Rady zaopatrzyć w oprawy introligatorskie.