WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

w 2013 roku

 

Podstawa prawna: art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

Firma (nazwa) albo imię i nazwisko
beneficjenta pomocy

Wartość
nominalna pomocy

(zł)

Brunon Sandak

24243,00

Maciej Nogalski

8081,00

Rafał Smarz

5836,10

Tomasz Smarz

2244,90

Bernard Gryczka

7071,78

Małgorzata Gapińska

9174,00

Henryk Gębala

12476,72

Monika Malinowska

8081,00

Henryk Sworowski

8081,00

Gabriela Kozłowska, Danuta Toszek

4287,01

Henryk Bryła

4587,00

Monika Szwarc

5836,10

Wiesława Suchewicz

1146,75

Małgorzata Jetkowska

1171,52

Artur Jetkowski

2102,22

Janusz Bieliński

8035,75

Kazimierz Chmielecki

4535,63

Jan Bogdański

 

 

 

 

 

 

4510,40

Mariola Hapka

6593,81

Wojciech Johannsen

8029,28

Marzena Mirodka

8081,00

Aleksandra Radzimowska

8013,93

Justyna Zięba

2244,90

Anna Pietrzyk

3045,73

Joanna Kreńska

8081,00

Artur Maszudziński

32324,00

Marcin Siudek

16162,00

Magdalena Jędrzejewska

5035,27

Karol Pamuła

8081,00

Jan Boczek

8081,00

Wiesław Kłopotowski

8081,00

Andrzej Kończalski

4587,00

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o.

w Nowem

8081,00

Izabela Rodzeń

9174,00

Grażyna Jędrzejewska

8081,00

Maciej Nogalski

8081,00