W dniu 24 lutego 2014 r. przedstawiciel Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego.

Kontrola dotyczyła praktycznego stosowania obowiązujących w Urzędzie Gminy Nowe przepisów kancelaryjnych i archiwalnych (dokumentacji kategorii archiwalnej A).