Lokalna Organizacja Turystyczna LOT KOCIEWIE  – stowarzyszenie powołane przez samorządy, branżę turystyczną oraz organizacje pozarządowe. Celem LOT KOCIEWIE jest tworzenie, rozwój i promocja produktów turystycznych w regionie kociewskim.  Stowarzyszenie zajmuje się współpracą jednostek samorządu terytorialnego i lokalnej branży turystycznej na obszarze Kociewia Starogardzkiego, Tczewskiego oraz Świeckiego, dbając  o kompleksowy rozwój turystyki w regionie.
Podstawowym zadaniem LOT KOCIEWIE jest integracja społeczności lokalnej wokół lokalnych atrakcji turystycznych, a także ich promocja. Działaniem statutowym LOT KOCIEWIE jest  zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu informacji turystycznej Kociewia, aktywność na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej na Kociewiu oraz podejmowanie innych zadań sprzyjających turystyce na Kociewiu. Gmina Nowe jest członkiem Stowarzyszenia.