Nowe, dn. 12 marca 2013 r.

 

Nasz znak: IKS.524.6.1.2012.TS

 

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu nr 4/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: wsparcia zadań związanych z pomocą społeczną w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wezwanych do uzupełnienia formalnego

 

 

L.p.

Data wpływu oferty

Oferent

Nazwa zadania - ofert

Uzupełnienie formalne

Ostateczny termin uzupełnienia

I

II

III

IV

V

VI

1

04

marca 2013

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejsko – Gminny

w Nowem

Plac Św. Rocha 5

86 -170 Nowe

” Ku Spółdzielczości Socjalnej”

Brak pełnomocnictwa

Do

22 marca 2013r.

2

04

marca 2013

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejsko – Gminny

w Nowem

Plac Św. Rocha 5

86 -170 Nowe

” Aktywny Senior”

Brak pełnomocnictwa

Do

22 marca 2013r.

                                                                                                                            

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                                                                             Jerzy Wotkowski