RADNI RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

                      KADENCJA 2018-2023 r.

 

Słomiński Marek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem

                            email: przewodniczacy@gminanowe.pl

Murawska Małgorzata – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowem

Bieluszewski Paweł

Czapliński Henryk

Derengowski Grzegorz

Grzemski Sławomir

Guzman Janusz

Janeczek Aleksandra

Jopek Sławomir

Kościński Wojciech

Kozłowski Jarosław

Sikora Zbigniew

Sosnowska Lidia

Wołoszyn Małgorzata

Zielińska Danuta