W dniu 9 czerwca 2011 r. przedstawiciel Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego.

Kontrola dotyczyła praktycznego stosowania obowiązujących w Urzędzie Gminy Nowe przepisów kancelaryjnych i archiwalnych oraz stanu zabezpieczenia i zachowania materiałów archiwalnych.

Zalecenia:

- przekazać z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego akta spraw zamkniętych

  do 2008 r.włącznie,

- materiały archiwalne dokumenty kategorii A odziedziczone po Urzędzie Miasta i Gminy

  i Radzie Narodowej Miasta i Gminy w Nowem z lat 1973 – 1990 przełożyć do

  bezkwasowych teczek i przekazać do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.