Mieszkania przydzielone z zasobu gminy w 2010 r.

 

  I kwartał 2010 r.

          socjalne      -1

          komunalne -1

 

II kwartał 2010 r.

         socjalne       - 2

         komunalne  - 2