Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji

 

  I kwartał 2010 r. – 1878,60 zł

II kwartał 2010 r.       696,86 zł