Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Podstawa prawna

art.37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.)

 

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty (do wglądu),

- wniosek ,

- dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia określony przez pracownika USC,

- oryginał dowodu wpłaty.

 

Opłaty

za wydanie odpisu zupełnego: 39,00 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002 

 

Termin załatwiania sprawy

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

Uzupełnienia aktów dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34.