Oświadczenie o uznaniu dziecka

 

Podstawa prawna

art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.)

 

Wymagane dokumenty

do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców dziecka

 

Opłaty

nie pobiera się

 

Termin załatwiania sprawy

od ręki (w sprawach skomplikowanych do 3 miesięcy)

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenie o uznaniu dziecka składa się Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 523337234.

Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie.

W przypadku uznania dziecka przed urodzeniem niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę.

W przypadku uznania dziecka po sporządzeniu jego aktu - karta usługi: Uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia.