Sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

Podstawa prawna

art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t).

 

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty (do wglądu),

- wniosek,

- dokument stanowiący podstawę do sprostowania, określony przez pracownika USC,

- oryginał dowodu wpłaty.

 

Opłaty

za wydanie odpisu zupełnego aktu: 39,00 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002 

 

Termin załatwiania sprawy

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34.