Powrót do nazwiska po rozwodzie noszonego przed zawarciem małżeństwa

Podstawa prawna

art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.).

 

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty (do wglądu)

- oryginał dowodu wpłaty.

 

Opłaty

Opłata skarbowa: 11,00 zł

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002 

 

Termin załatwiania sprawy

od ręki

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenie o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34.