Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o nadanie medali za długotrwałe pożycie małżeńskie

- do wglądu: - skrócony odpis aktu małżeństwa jeżeli akt małżeństwa sporządzony jest poza obrębem działania

                     USC w Nowem ,

                   - dowody osobiste jubilatów oraz osoby zgłaszającej.

 

Opłaty

Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Plac Świętego Rocha 5, parter, pok. 1, tel. 052 33 37 234  w godz. od 700 do 1430.

 

Termin załatwienia sprawy

Do 180 dni.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).

 

Inne informacje

Dokumenty należy złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą jubileuszu