W terminie 12.04.2010 – 07.05.2010 w Urzędzie Gminy w Nowem prowadzana jest kontrola przez RIO w Bydgoszczy. Przedmiotem kontroli jest gospodarka finansowa Gminy Nowe.