administrator BIP

 

Jarosław Chabowski

 

                     Urząd Gminy

                  Plac św. Rocha 5

                    86 -170 Nowe

                 pok. 33, II piętro

 

    kontakt

     tel.

 0523337219
 
0523337210

     fax              0523328466

     e-mail         kryzys@gminanowe.pl
Za treść zamieszczonych artykułów odpowiadają merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy