W dniu 22.08.2023r zespól kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę doraźną dotyczącą systemów ostrzegania ludności o zagrożeniach, SWO, SWA oraz łączności radiowej.