ZB.524.1.2023.ZL                                                                                Nowe 01.03.2023r.

 

 

                                                                                  Organizacje Pozarządowe

 

 

Informuję, że 1 marca  2023  roku, zarządzeniem nr 453/2023 Burmistrza Nowego,  ogłoszony  został otwarty konkurs ofert nr  3/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie   edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  w 2023 roku.  Ogłoszenie konkursowe i regulamin konkursu  stanowi załącznik do wymienionego zarządzenia. 

                                              

                                                                                    Zbigniew Lorkowski

                                                                                  Zastępca Burmistrza Nowego