W dniach od 14 października 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. przeprowadzona została kontrola przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy dotycząca wydatkowania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanych na 2021 rok.